فایل های ارائه اولین همایش مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۰۹:۱۸

IMG_20190926_124700

پر کردن تمامی موارد الزامی است.