پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده تاکنون

الف- تدوین استراتژی، دستیاری در اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی شرکت‌های هلدینگ صنعتی و معدنی خاورمیانه، تامین آتیه میدکو و شرکت فرعی آن- ۱۳۹۶-۱۳۹۷

ب- طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک یکپارچه شرکت هلدینگ صنعتی و معدنی خاورمیانه و بنیاد کودک- ۱۳۹۷

پ- نگارش طرح توجیهی افزایش سرمایه:

 • شرکت‌ میدکو (سهامی عام)
 • شرکت بابک مس ایرانیان

ت- انجام فعالیت‌های حسابرسی داخلی بر مبنای مدل کوزو برای بیش از ۱۵ شرکت به شرح زیر:

 • فولاد سیرجان ایرانیان (بالای ۱۰۰۰ نفر پرسنل)
 • فولاد زرند ایرانیان (بالای ۱۰۰۰ نفر پرسنل)
 • فولاد بوتیای ایرانیان (بالای ۴۵۰ نفر پرسنل)
 • بابک مس ایرانیان
 • فرآوران زغالسنگ پابدانا
 • معیار صنعت خاورمیانه (بالای ۲۰۰ نفر پرسنل)
 • ساختمانی مانا ( بالای ۲۰۰ نفر)
 • جی ام آی هامبورگ
 • کارآوران صنعت خاورمیانه
 • سمنگان ترابر
 • ماناساز آبیک
 • بازرگانی آفتاب درخشان
 • کارگزاری آفتاب درخشان
 • ممرادکو
 • فروسیلیس غرب پارس (بالای ۲۰۰ نفر)

ث- همیاری تهیه گزارشات حسابرسی مستقل در شهرداری تهران

ج- همیاری و دستیاری در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی بر مبنای IFRS در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

چ- تهیه گزارش‌های تحلیلی از صنایع مختلف و تحلیل شرکت‌های طرف قرارداد بر اساس آن در صنایعی مانند فولاد، مس، ذغالسنگ، حمل و نقل، ساختمانی، بازرگانی و ….

ح- تهیه گزارش‌های تحلیل ریسک بر اساس مدل کوزو برای شرکت‌های فعال در صنایع متفاوت مانند فولاد، مس، ذغالسنگ، حمل و نقل، ساختمانی، بازرگانی و ….

خ- ارایه خدمات مدیریت مالی، بازرگانی، بازاریابی، حسابداری به طرف‌های تجاری متقاضی

د- ارایه خدمات استقرار و نگهداری ایزو ۹۰۰۱ سری ۲۰۱۸ در شرکت‌های طرف قرارداد منجمله در شرکت فروسیلیس غرب پارس

ذ- خدمات استقرار سیستم های مالی و بهای تمام شده و اصلاح حساب شرکت‌های بزرگ (بالای ۱۰۰۰ نفر پرسنل)

پر کردن تمامی موارد الزامی است.