آرشیو آموزش عمومی

Untitled...

معرفی کتاب نگاهی بر چارچوب مدیریت ریسک واحد اقتصادی

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۷

banner-services

درباره مدیریت ریسک و خدمات شرکت توماکو

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۷

IMG_20190926_124700

فایل های ارائه اولین همایش مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۷