اولین همایش مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس در آستانه برگزاری

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۰۹:۳۶

156414_692
۰۱ مهر ۱۳۹۸ – ۰۹:۰۰
استقرار و اجرای کامل نظام مدیریت ریسک، نه تنها توان نقدینگی از طریق نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در سهام و سایر دارایی‌های مالی را بهبود می‌بخشد، بلکه سرمایه‌های کوچک را با استقرار نظام مدیریت مالی شخصی حفاظت می‌کند.

اولین همایش مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس در آستانه برگزاری

به گزارش بورس نیوز، نخستین همایش «مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس» چهارم مهرماه در سالن مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.

درهمین راستا فریدون رهنمای رودپشتی از سخنرانان این همایش در پاسخ به سئوالات خبرنگار بورس نیوز ضمن تبیین ابعاد مختلف و کاربردی مدیریت ریسک نسبت به شفاف‌سازی برخی از نکات مهم اقدام کرد. متن کامل این گفت و گو در ادامه می‌آید:

به نظر شما اعمال مدیریت ریسک در بازار سرمایه چقدر به ساماندهی و انضباط این بازار کمک می کند؟
ریسک ذات فعالیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار مالی در بازار سرمایه و پول و دیگر بازار‌ها است و بدون توجه به ریسک و مدیریت آن امکان ساماندهی و انضباط هیچ بازاری وجود ندارد و باز‌های از کارآمدی لازم برخوردار نخواهند بود. امروزه مدیریت ریسک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بازار سرمایه است که در درون خود فرصت‌های ارزش‌آفرینانه‌ای به همراه دارد که همانا کسب بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری و خرید و فروش دارایی مالی (سهام) است. علاوه بر آن انضباط ریگولاتوری بازار سرمایه با کیفیت بالا، از درک، شناخت و اجرای کامل فرآیند مدیریت ریسک حاصل می‌شود که ساماندهی همراه با انضباط کارکردی بازار سرمایه از پیامد‌های اندیشه مدیریت ریسک است.

اجرای مدیریت ریسک در شرکت‌های عملیاتی و غیر مالی چقدر ضرورت دارد؟
شرکت‌داری و بنگاه‌داری در کسب و کار مالی که کارکرد‌های عملیاتی و مالی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد با ورود به عصر فرا اطلاعات و رخداد‌های فناورانه همراه با نوآوری در همه‌ حوزه‌ها از جمله در حوزه مالی درجه اهمیت آن بیشتر شده است. نظر به اینکه ریسک به عنوان عنصر ذاتی همه کسب و کار‌ها قلمداد می‌شود، مدیریت آن استثناء پذیر نیست به طوریکه شرکت‌ها بایستی به آن به عنوان پدیده قرن اینترنت اشباء نگاه کنند و از قابلیت‌های آشکار و نهان مدیریت ریسک در فرآیندها، کارکرد‌ها و حوزه‌ها بهره‌مند شوند. بدانیم که ارزش یک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عملیاتی و غیرمالی یعنی در بازار‌های واقعی به ریسک و کیفیت اثربخشی فعالیت این بنگاه‌ها و به میزان پذیرش ریسک و مدیریت آن بستگی دارد و هیچ مرز و قلمرو مکانی و حوزه‌ایی، یعنی بازار مالی و غیر مالی ندارد.

به نظر شما برای ایجاد و اعمال مدیریت ریسک شرکت‌ها نیازمند چه اقداماتی برای اجرای آن در شرکت متبوع خود هستند؟
مهم‌ترین اقدام در استقرار نظام مدیریت ریسک سازمانی (ERM) تفکر و اندیشه مدیریت کسب و کار است و به آن بستگی دارد. علاوه بر آن فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب و عملیاتی مدیریت ریسک به عنوان اقدام دیگر، یک ضرورت است و نهایتاً نظام‌مند عمل نمودن در فرآیند مدیریت ریسک بر کیفیت عملکردی آن موثر است.

آیا اجرای مدیریت ریسک می‌تواند نقدینگی خرد یا به عبارتی از شرکت‌ها و سرمایه‌های کوچک حفاظت کند؟
از ویژگی‌های متمایز و پیامد‌های برجسته‌ی اجرای مدیریت ریسک، بهبود و توان‌افزایی نقدشوندگی با کارکرد تاب‌آوری مالی است؛ لذا استقرار و اجرای کامل نظام مدیریت ریسک، نه تنها توان نقدینگی از طریق نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در سهام و سایر دارایی‌های مالی را بهبود می‌بخشد، بلکه سرمایه‌های کوچک را با استقرار نظام مدیریت مالی شخصی حفاظت می‌کند. زیرا قاعده‌ی منطقی پذیرش ریسک و کسب عایدی (بازده) را ایحاد می‌کند.

رابطه کارگزاران و مشتریان در بازار سرمایه با اعمال مدیریت ریسک چگونه تعریف می شود؟
بازار مالی یا به صورت مختصر بازار سرمایه نظام ساخت‌یافته‌ای از ایفای نقش کنشگران متعدد و متنوع است که در آن گروه‌های مختلف هماوردی می‌کنند که یک طرف سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان و طرف دیگر متقاضیان و نیازمندان منابع مالی قرار دارند که بازار سرمایه به کمک واسطه‌گران انتظام و انضباط خاصی به بازار می‌دهند که رابطه بین مشتریان و کارگزاران در آن معنی و هویت می‌یابد که جزیی اجتناب‌ناپذیر از چرخه مدیریت ریسک است که پایداری روابط آن‌ها و همچنین عدالت در پذیرش ریسک و کسب بازده را به ارمغان می‌آمد.

کارکرد‌های اعمال مدیریت ریسک در بازار سرمایه را بفرمایید؟
اعمال مدیریت ریسک در دو سطح خرد و کلان قابل تامل است. سطح خرد آن انتفاع برای کنشگران حقیقی و حقوقی و سطح کلان آن کمک به موتور حرکت توسعه کشور با انباشت سرمایه و پایدارسازی و مقاوم‌سازی اقتصاد است که زمینه‌های اشتغال و توسعه از پیامد‌های کارکردی بازار‌های مالی و مدیریت ریسک این حوزه‌ها به عنوان یک راهبرد و استراتژی قلمداد می‌شود.

آیا اعمال مدیریت ریسک می‌تواند بازار سرمایه موجود را توسعه دهد و مدرن کند؟
مدیریت ریسک، استراتژی اساسی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود که نمود آن در بازار سرمایه است. قطعاً استقرار نظام مدیریت ریسک بازار سرمایه را مدرن و توسعه‌یافته می‌کند و زمینه‌های تعمیق و تعریض بازار سرمایه که خود نشان‌دهنده توسعه یافتگی آن است را فراهم می‌سازد. تجربه‌ی تاریخی و کارکردی بازار‌های مالی دنیا که در مدار توسعه‌یافتگی قرارگرفته‌اند بی‌تردید نشانگر توجه و اهمیت به مدیریت ریسک و فرآیند‌ها و مولفه‌های آن است.

اولین همایش «مدیریت ریسک و الزامات حاکمیت شرکتی بورس» که در تاریخ چهارم مهرماه در تهران برگزار خواهد شد با توجه به الزامات جدید سازمان بورس در خصوص تشکیل کمیته‌های تخصصی در شرکت‌های بورسی و فرابورسی و نیز استاندارد‌های جدید و الزام‌آور حسابداری در سال ۱۳۹۸ و به منظور آگاهی‌بخشی و ارایه‌ی اطلاعات مقدماتی در این زمینه به شرکت‌های بورسی برگزار خواهد شد.

پر کردن تمامی موارد الزامی است.